PROCEDURE VED NYE / FORNYELSE AF SKV2-TILLADELSER:

1. Skytten udfylder alle relevante felter på ansøgningen - husk evt. oplysningsskema samt underskrift!


2. Formanden modtager ansøgningen - i vor skydetid på banen - samt underskriver denne.


3. Formanden scanner ansøgningen og indsender denne via SKV-portalen.


4. Skytten modtager på sin mail et betalingslink- og skytten betaler direkte via dette link.
(Første gang skal du oprette din profil. Da denne proces har bestået vores berømte "Paul Due-test" er vi trygge ved, at alle kommer igennem denne.)

 

Har politiet godkendt ansøgningen, udsteder SKV et våbenlegitimationskort, der sendes til foreningens formand sammen med den godkendte SKV2-ansøgning.

Formanden underskriver våbenlegitimationskortet og udleverer dette til skytten. 

Først nu må skytten afhente våbnet hos sælgeren.


Sælger må kun udlevere våbnet mod forevisning af våbenlegitimationskortet med formandens underskrift.


Foreningen skal gemme den godkendte SKV2-blanket.

 

 

KONTROLLÉR BLANKETTER FOR FEJL FØR AFLVERING TIL FORMANDEN.

SKV AFVISER FEJLAGTIGE BLANKETTER, OG DETTE KAN MEDØRE, AT DET INDBETALTE BELØB ER TABT. 

SKV-2 2019.01.21

Oplysningsskema patronrevolver eller pistol 2019.01.21

Kan du ikke åbne dokumenterne?

Din pc mangler et program hertil, som du kan downloade - gratis - her:

https://acrobat.adobe.com/dk/da/acrobat/pdf-reader.html